Gerdi Verbeet

Publicaties

Voorzitter!

Voorzitter de kunst van voorzitten zonder hamer - Gerdi Verbeet en Alexander Rinnooy Kan
Er is bijna geen land ter wereld waarin de bewoners zo veel vergaderen als in Nederland. Elke volwassen Nederlander vergadert toch minstens eens per jaar. Maar een handige gids over hoe je zo´n vergadering leidt was er vreemd genoeg nog niet. In het boek ‘Voorzitter!‘ – dat ik samen met Alexander Rinnooy Kan schreef  –  boek vertellen we over wat je wel en vooral ook niet moet doen.

ISBN/EAN: 9789038898964

 

 

Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter

Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter - Gerdi Verbeet
Voor mijn boek ‘Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter’ voerde ik veertien gesprekken met politici, schrijvers, wetenschappers, journalisten, schrijvers etc. over de parlementaire democratie. Hoe functioneert de volksvertegenwoordiging, hoe is het vertrouwen van de kiezer, kan het beter? Aan de orde komen: de overheid als hindermacht, diplomademocratie, the wisdom of the crowds, gebrek aan transparantie, belangenverstrengeling, het zelfreinigend vermogen van de politiek, de nieuwe Thorbecke, educatieve politieke games, de wensen van de achterban, de meetbaarheid van geluk, de werking van themacommissies, het paraparlementaire debat, de rol van het persoonlijke in de politiek. Ik ga inhoudelijk met de sprekers in debat en benoem ook mijn eigen ervaringen. Het levert veel interessante gesprekken op waarin ik heb getracht mijn persoonlijke invalshoek en betrokkenheid op elk moment te laten zien.

In de periode dat ik Kamervoorzitter was (2006-2012) moest het Parlement proberen een nieuw evenwicht te vinden na de opkomst, ondergang en nogmaals opkomst van nieuwe partijen. De omgangsvormen veranderden en het taalgebruik van de afgevaardigden werd dagelijkser, wat mij zowel op verwijten kwam te staan als waardering opleverde. Na de Tweede-Kamerverkiezingen in juni 2010 werd ik met bijna twee derde van de stemmen door mijn collega’s herkozen als voorzitter.
In dit boek vertel ik wat de kwesties zijn waar volgens mij de supporters van de parlementaire democratie zich zorgen over zouden moeten maken en speur ik met behulp van veertien geïnspireerde gesprekspartners naar het zwarte gat waarin die supporters lijken te zijn verdwenen. Maar tegelijkertijd zie ik ook kansen.

 

ISBN 9789038895185