Gerdi Verbeet

Over Gerdi Verbeet

Gerdi Verbeet werd geboren op 18 april 1951 in Amsterdam. Haar ouders waren beiden werkzaam in het onderwijs. Ze doorliep het gymnasium in Amsterdam, studeerde  sociale geografie maar rondde deze studie niet af. Zij slaagde later voor de middelbare opleiding (MO)-A Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gerdi Verbeet was werkzaam als docent en later binnen het leerlingwezen. Van 1994 tot 2001 was zij politiek adviseur van achtereenvolgens staatssecretaris Tineke Netelenbos (OCW) en PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert.

Gerdi kwam op 11 december 2001 in de Tweede Kamer. Na het slechte resultaat van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen 2002 verdween zij uit het parlement, maar op 26 juli 2002 keerde zij terug, als opvolgster voor de teruggetreden Eveline Herfkens. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2003 en 2006 werd zij herkozen. In de Tweede Kamer hield Verbeet zich vooral bezig met sport, ouderenbeleid en de AOW. Zij was ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie en van de themacommissie ouderenbeleid.

 

Kamervoorzitterschap

Op 6 december 2006 werd Gerdi Verbeet gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Ze was de tweede vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer na Jeltje van Nieuwenhoven. Zij is na haar voorganger Frans Weisglas de tweede voorzitter die na open en vrije verkiezingen gekozen is. Na de Tweede Kamerverkiezingen 2010 werd zij herkozen als voorzitter. Op 2 mei 2012 maakte Gerdi bekend dat zij zich bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 niet opnieuw verkiesbaar zal stellen. Bij haar afscheid als voorzitter en lid van de Tweede Kamer, op 20 september 2012, werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na haar kamervoorzitterschap pakte ze tal van nieuwe (bestuurs)functies op. Momenteel is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Rathenau Instituut en Novamedia, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Paleis Het Loo, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en lid van de Raden van Commissarissen van Siemens en Unilever Nederland Holdings BV. Sinds september 2018 is ze voorzitter van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Deze visitatiecommissie heeft de opdracht de voortgang van maatregelen te toetsen die de veiligheid bij Defensie vergroten.

Gerdi wordt regelmatig gevraagd als dagvoorzitter en spreker.

 

Publicaties

In 2012 publiceerde Gerdi het boek ‘Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter’ over de vitaliteit van onze parlementaire democratie.

In 2014 publiceerde ze samen met Alexander Rinnooy Kan het boek ‘Voorzitter! ‘de kunst van voorzitten zonder hamer’.

 

Persoonlijk

Gerdi Verbeet woont, met haar partner Wim Meijer, afwisselend in Amsterdam en in Garderen.

CV Gerdi Verbeet